måndag, januari 15, 2007

Man lär så länge...

Tack vare Stormen Per har jag fått ta del av följande vetande (Via Om ett Ord ):
"Med orkan menar vi den allra kraftigaste vindstyrkan. Vindar över 32,7 meter i sekunden, eller över 12 på Beaufort-skalan. Dessa kraftiga stormar orsakar stor förödelse och fara där de drar fram.
...Vindar av den hastigheten förekommer främst i tropikerna. Därför används ordet orkan ofta om de virvelstormar som kan förekomma där, även om det inte är ett riktigt korrekt bruk.


Till Sverige kom ordet från det nederländska orkaan i mitten av 1600-talet, där det i sin tur är hämtat från spanskan. Men från början kommer det just från de tropiska trakterna - av det karibiska hurakan. "

Därifrån är ju steget inte långt till hurricane !

0 Reflektioner:

Skicka en kommentar

<< Home